Кредитні посередники:

Фільтрувати за найменуванням:

ПАТ «ПУМБ» здійснив перевірку відповідності кредитного посередника вимогам, установленим Положенням про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженим постановою Правління НБУ №50 від 08.06.2017.

Перелік завдань/повноважень, які банк передає своєму кредитному брокеру/кредитному агенту.

  • Залучення і Консультація Позичальника, надання Позичальнику інформації щодо можливості отримання Кредиту від Банку
  • Перевірка мінімальних вимог до Позичальника, необхідних для отримання Кредиту Банку
  • Збір і перевірка наданих Позичальником документів
  • Здійснення встановлення особи (верифікація) та ідентифікація Позичальника
  • Прийом від Позичальника Заявки на отримання Кредиту та іншої інформації, необхідної Банку для прийняття рішення щодо можливості надання Кредиту
  • Ознайомлення Позичальника з умовами Кредитів (умовами кредитування)
  • Друк необхідного набору документів для Клієнта \ Банку, а також їх підписання
  • Копіювання документів, наданих Позичальником, та засвідчення копій
  • Формування кредитної справи та її передача в Банк
  • Післяпродажне обслуговування цільового кредиту