Джерела надходження коштів по особистим рахункам фізичних осіб

Шановні клієнти, відповідно до п. 4 та п. 5 ч. 2 ст. 8  Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019р. (далі – Закон), «Банк зобов'язаний здійснювати належну перевірку клієнтів та забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерела коштів, пов'язаних з фінансовою(ими) операцією(ями)».

Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону «Банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Та з огляду на наведене правове обґрунтування, Вам необхідно на запит Банку надати: 

- документи щодо джерел походження коштів, які були зараховані на Ваші особисті рахунки фізичної особи 

- детальні письмові пояснення* (власноруч підписані), щодо руху коштів по рахунку(кам), а саме:  мета зарахування, вказання відправників та економічний сенс в проведені даних операцій, їх об’єм та кількості. 

*Письмові пояснення формуються на ім’я Голови правління АТ «ПУМБ» Черненко С.П. на папері з власним підписом та повинні містити:

  • ПІБ та паспортні дані
  • Описати мету операцій, що проводяться по рахунках та джерела походження коштів 
  • Дата та підпис

 

Зазначаємо, що відповідно до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 та згідно внутрішньої політики Банку з фінансового моніторингу, документами, які потверджують фінансовий стан.

Для того, щоб ознайомитись з видами документів, правилами  формування та отриманням, натисніть на необхідний вид джерела походження коштів, що підтверджує фінансовий стан.

НЕ змінюйте імена електронних документів, які формуються із кабінет державних органів

До моменту надання запитуваних документів/інформації, видаткові операції за Вашими рахунками можуть бути обмежені. 
Вказане рішення може бути переглянуте Банком у випадку надання необхідних документів, що підтверджують Вашу фінансову можливість проводити операції на відповідні суми.

Відповідно до абзацу третього ч. 1 ст. 15 Закону Банк зобов’язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

Документи з переліку вище можна надати у будь-яке відділення ПУМБ або заповнити форму для відправки документів.

Банком можуть бути запитані додаткові документи.

Форма для подачі документів
ПІБ (повністю)*
Ваш телефон*
Ваш ІПН*
Сума щомісячного надходження на рахунки в ПУМБ*
Джерела надходження коштів. Обрати можна декілька типів джерел*
Поточне місце працевлаштування. Обрати можна декілька видів*
Ваш e-mail*
Документи, щодо джерел походження коштів* (вкладати всі підтверджуючі документи по заявці до загального обмеження 7 МБ) Перетяніть сюди документи або завантажте з комп'ютера. Якщо файл у форматі ZIP, архів потрібно розпакувати та надати окремими файлами (png/jpg/doc/pdf/p7s до 7 Мб)
Не обрано
arrow-top